IEEE Transactions on Computersに掲載

松谷研で行っている研究がIEEE Transactions on Computers (TC) に掲載されました。

  • Yasuhiro Take, Hiroki Matsutani, Daisuke Sasaki, Michihiro Koibuchi, Tadahiro Kuroda, Hideharu Amano, “3D NoC with Inductive-Coupling Links for Building-Block SiPs”, IEEE Transactions on Computers (TC), Vol.63, No.3, pp.748-763, Mar 2014